Научна

  • Уважаеми колеги, Специално излъчена от БПА комисия в състав: Проф. Г. Попов, Проф. В. Акабалиев, Проф. Г. Ончев, Д-р Т. Толев, оцени кандидатите за обучителен грант за млади психиатри до 40 годишна възраст по време на наскоро проведената XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ, на тема НОВА ДЪЛГОСРОЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, която се проведе на 18 – 20 октомври 2013 хотел Адмирал, Златни пясъци.
  Наградата от 1 000 Евро за 2013 година, която БПА съвместно с Интелект Фарма ЕООД учредиха за 2013 година под форма на Обучителен гранд за млади психиатри до 40 годишна възраст се връчи на двама млади психиатри – д-р Р. Мандова от гр. Варна за нейната научна разработка на тема: „Преморбид, епизод и ремисия - какво се случва при РДР и БАР депресия?“ и д-р М. Мантарков от гр. Пловдив за неговата научна разработка: „Сборни антропометрични биомаркерни предиктори при шизофрения “.
  След съгласуване с фармацевтична компания с Интелект Фарма ЕООД се взе решение и двамата отличили се кандидати да получат по 1 000 евро всеки за своята научна работа под формата на обучителен грант.
  ЦНС Екипът на Интелект Фарма ЕООД (Договорен партньор на Johnson&Johnson за продуктите Xeplion, Invega, Rispolept Consta и Rispolept oral solution) дълги години работи с вас като специалисти психиатри, предоставяйки ви съвременни, иновативни медикаменти за лечение на пациенти с шизофрения. Водени от нашата грижа и отговорност към пациентите с шизофрения и вас, като техни лекари, искаме да Ви информираме, че БПА, заедно с Интелект Фарма ЕООД учредяват награда за 2014 година (участие на един млад психиатър по време на 28ми конгрес на ECNP 2015 – Aмстердам 29 Авг – 2 Септ) под форма на Обучителен гранд за млади психиатри до 40 годишна възраст.
  Условията за участие ще бъдат оповестени по време на връчването на наградата за 2013 г. по време на XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ, а наградата ще бъде връчена на XXII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ, която ще се проведе в гр.Бургас през 2014г.

  • Условия за участие в конкурса на БПА съвместно с Интелект Фарма

  Уважаеми колеги,
  ЦНС Екипът на Интелект Фарма ЕООД (Договорен партньор на Johnson&Johnson за продуктите Xeplion, Invega, Rispolept Consta и Rispolept oral solution) дълги години работи с вас като специалисти психиатри, предоставяйки ви съвременни, иновативни медикаменти за лечение на пациенти с шизофрения.
  Водени от нашата грижа и отговорност към пациентите с шизофрения и вас, като техни лекари, искаме да Ви информираме, че БПА съвместно с Интелект Фарма ЕООД учредяват награда от 1 000 Евро за 2013 година под форма на Обучителен гранд за млади психиатри до 40 годишна възраст.
  Наградата ще се връчи за научен принос към психиатрията за 2013 година под форма на постер, резюме, научна статия или участие в програмата на БПА с научно съобщение. Специално излъчена от БПА комисия ще оцени кандидатите и ще номинира млад лекар за обучителния гранд. Наградата ще бъде връчена на XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ, на тема НОВА ДЪЛГОСРОЧНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, която ще се проведе на 18 – 20 октомври 2013 хотел Адмирал, Златни пясъци.

   

  Първа среща на посланиците на Европейския невропсихофармакологичен
  колегиум (ECNP) и минисимпозиум на ECNP
  София, 09 – 10. 02. 2012

    

  Първото участие на БПА (съвместно с БЛС) е в издателски проект от 1994г., осъществен от Фондация „Невронауки и поведение”. (Сборникът „Лекарят, пациентът, обществото.”), в който има цял раздел посветен на правата на лицата с психични разстройства и етичните задължения на психиатрите). По-късно, в рамките на сътрудничеството с Украинската психиатрична асоциация, сборникът (в двуезично издание – на руски и английски) е публикуван и допечатван няколко пъти в Украина.

  От 1995-96г. БПА с нарастваща активност участва във вече по-ясно насочена и очертана Издателска програма за професионална литература в областта на психичното здраве, съвместно с широк кръг други организации. Особено място (до 2003г.) заема взаимодействието и сътрудничеството с Женевска инициатива за психиатрията, чрез която постъпват грантове, без които голяма част от изданията не биха били възможни.

  Насочеността на Програмата в този период е предимно към преодоляване на последиците от изолацията през предходните десетилетия на цели поколения професионалисти чрез превод и издаване на български език на добри ръководства по психиатрия, психиатрично сестринство и социална работа.

  От 1998г. БПА заема водещо място и координираща роля в дейността по програмата. Тогава Общото събрание приема решение за създаване на Издателски фонд, чрез който да се осъществяват публикациите на БПА. По-същество това е проект за подобряване на администрирането и финансовата отчетност и по-отдалечена перспектива за развитие. 1 Междувременно тази дейност на Асоциацията е осигурена и обвързана с договори с Женевска инициатива за психиатрията, Фондация „Невронауки и поведение” и Националния център за комплексно изследване на човека (по-късно – Национален център за обществено здраве). Въпреки, че посоченият проект далеч не е осъществен в пълен размер, сътрудничеството с тези и много други организации осигурява не само появата на редица издания, но и позволява цените да бъдат по-достъпни за българския читател.

  1 Текстовете на Решението и Правилника за Издателския фонд са публикувани в Бюлетина на БПА (бр.3/4 от 98г.).