Открити дневни центрове

  Велико Търново
  Дневен Център За Психосоциална Рехабилитация На Зависимости - 20 места

  Добрич
  Дневен Център За Възрастни хора с Психични Увреждания

  Кърджали
  Дневен Център "Орфей"
  Център За Социална Рехабилитация и Интеграция На Хора с Психични Проблеми "Орфей"

  Ловеч
  Дневен Център За Лица с Тежки Психични Разстройства - 30 места
  Защитено Жилище - 8 места

  Пазарджик
  Център От Семеен Тип За Лица с Психични Разстройства - 15 места

  Севлиево
  Проект по Програма "ФАР": "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общноста за рискови групи". Резултатът от този проект е трансформиране и реорганизиране на условията на съществуващата психиатрична болница.

  Търговище
  Защитено Жилище

  с. Церова Кория
  Дневен Център - 8 места
  Защитено Жилище - 10 места