Управителен Съвет

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БПА

  ИЗБРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПА СЪСТОЯЛО СЕ НА 01.05.2023 Г.

  ПРЕЗИДЕНТ: ПРОФ.Д-р ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЖУХАРОВ

  ЗАМ. ПРЕЗИДЕНТ: Д-р ГЕОРГИ НЕЙЧЕВ ОНЧЕВ

  СЕКРЕТАР: Д-р ДЕЯН СТОЯНОВ ХРУСАФОВ

  КОВЧЕЖНИК: СЮЗАН МЕСРУ САДЪКОВА

  ЧЛЕН: ВЕСЕЛИН ДИНЧЕВ ПАЛАЗОВ

   

  Адрес за кореспонденция:

  Варна 9000

  бул. „Христо Смирненски” № 1

  УМБАЛ "Света Марина" - Втора Психиатрична Клиника

  Проф. Христо Кожухаров

  BIC Code UNCRBGSF
  IBAN BG38 UNCR 9660 1000 6449 15 BGN
  IBAN BG56 UNCR 9660 1400 6449 46 EURO
  IBAN BG18 UNCR 9660 1100 6449 03 USD