Актуално

   
  Писмо от НЗОК до БПА 15-01-62/09.09.2013г. - покана за среща с управителя на НЗОК д-р Румяна Тодорова
  Решение на БПА по становището на експертната група на БЛС относно промените в Наредба № 39
  ПРОЕКТ за Mедицински стандарт "Психиатрия"
  ПРОЕКТ за Медицински стандарт „Съдебна психиатрия”
  Официален журнал на световната психиатрична асоциация
  Mеждународен проект www.healthgrouper.com
   
  Уважаеми колеги,
   
  Предлагаме на вашето внимание писмото, с което УС на БПА изразява категоричното си несъгласие с изменените "Изисквания на НЗОК за лечение на болни с шизофрения и биполярно разстройство". Смятаме, че промяната в средата на годината е крайно неприемлива и създава условия за налагане на глоби. На първото писмо не получихме никакъв отговор.
   
  УС на БПА
   
  Отговор на НЗОК
   
  Второ писмо на УС на БПА до НЗОК
   
  Писмо на УС на БПА до НЗОК