Конференции

  ► Научният център по медицина и Националният академичен учебен център на Българската академия на науките и изкуствата и Българското сдружение „Дейни старини” организират научно-практическа конференция на 29 октомври 2013 г., вторник в киносалона на Военно-медицинска академия (ВМА) от 14 ч. до 18.30 ч. на тема:

  „Стареене и старост – социални и здравни проблеми”

  Участващите лекари ще получат сертификати с кредитни точки от Българския лекарски съюз

  В конференцията с лекции ще участват проф. д-р Младен Григоров (“Стареене и сърдечно-съдови заболявания”), проф. д-р Боян Лозанов (“Метаболитен синдром и захарен диабет – рискови фактори на стареенето”), проф. д-р Павлина Ангелова (“Клинико-лабораторни характеристики на метаболитните заболявания при старите хора”), доц. д-р Красимир Визев (“Съвременни социално значими проблеми на стареенето и старостта в България”), доц. д-р Полина Балканска (“Успешното стареене – реалност и перспективи”), доц. д-р Игнат Петров (“Стареене и депресия”, “Когнитивно стареене и когнитивни разстройства при старите хора”), д-р Женя Георгиева (“Отношение към старите хора в обществен контекст”).

  В рамките на конференцията ще се проведе и кръгла маса на тема: “Бъдеще на гериатричната медицина в България и Европейския съюз”. Поканени са представители на държавни институции и пациентски организации

  ► ПОКАНА: XXXII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ