Начало

  Това е актуалният сайт на Българската Психиатрична Асоциация (БПА).

   

  Уважаеми колеги, 

   
  Управителният съвет на Българска психиатрична асоциация  предлага сформиране на работни групи с цел преразглеждане и актуализация на Стандарта по Психиатрия, Детска психиатрия и Съдебна психиатрия с оглед оптимизация на предлаганите диагностично-терапевтични услуги в различните психиатрични стационарни служби в страната.
   
  Молим за вашите мнения , коментари и препоръки.
   


                                                             С  уважение :           доц. Христо Кожухаров
                                Председател на УС на БПА

      

  Уважаеми колеги ,

  Както Управителния съвет на БПА вече съобщи тази година ще се проведе XXIV подред Национална конференция по Психиатрия. 

  Темата ще бъде

  "Психиатрия на 21 век - от теорията към практиката".

  Конференцията ще се състои в периода 04- 06 ноември 2016г., в хотел Интернационал / K-с Златни пясъци/.

  Ще очакваме и ще се радваме на активното участие и присъствие както на утвърдени имена на специалисти в областта на психиатрията в България , така и на млади представители от колегията. 

  Всеки , желаещ да се регистрира за участие в тазгодишната конференция  е необходимо да попълни следната форма.

   

  За да е валидна регистрацията е необходимо попълнената регистрационна форма да се изпрати на events@travelmanagement.bg

  Лица за контакт:  Димитър Тодоров и Евгени Минков

   

  Необходими условия за участие в XXIII  Научна конференция на БПА :

  РЕЗЮМЕТА 

  УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

  Срок за изпращане: 31 август 2016. 

  Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи (като в това число влизат заглавието и имената на авторите), шрифт Times New Roman, големина 12 pt, междуредие 1,5 pt.

  1. Да бъдат съставени на български и английски език.
  2. Да са структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материал и методи, (III.) Резултати, (IV.) Изводи. Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето. 
  3. Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ. 
  4. Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
  5. Моля, подчертайте името на автора, който ще представи доклада. 
  6. За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.  

  Моля, изпращайте резюметата в електронен вид на следния адрес: 

  имейл: executivecommittee.bpabg@gmail.com

  ПУБЛИКАЦИИ

   Одобрените резюмета ще бъдат публикувани в специално издание, което ще получат всички регистрирани делегати в Конференцията. 

  ПОСТЕРНИ СЕСИИ 

  Постерът може да бъде с размери не повече от 90 см ширина и 180 см дължина. Материали за залепване ще получите на информационния деск на организаторите.

   

   


   

  Psych Conference

   

   


   

  Уважаеми колеги,

  Имам честта и удоволствието да ви уведомя за издаването на първия брой на научното списание на Българската психиатрична асоциация.

  Предназначението на научното списание на Българската Психиатрична Асоциация е в следните направления:

  1. Да осигури възможност за публикуване на научна продукция на автори от академичните звена и от психиатрични служби в практическата психиатрична помощ.
  2. Да подпомага обучението и придобиването на познания в областта на психиатричната теория и практика и квалификацията на кадрите.
  3. Да съдейства за разширяване полето на дейност и укрепване престижа на Българската Психиатрична асоциация и за укрепване на позициите и престижа на психиатричните професионалисти в кръга на медицинската общност у нас.

  Наименованието на списанието ще бъде: „Българско списание за психиатрия"/ Bulgarian Journal of Psychiatry.

  За продължителен период от време Психиатричната асоциация бе една от малкото медицински общности, нямащи собствено списание.

  Надявам се и искрено вярвам,че новото психиатрично списание ще може да запълни тази празнота и да изпълни амбициозните цели, които си поставяме.

  Като председател на БПА и от името на Управителния съвет искам да пожелая успех на главния редактор д-р Тодор Толев и на целия екип на списанието.

  • С уважение : Доц.Христо Кожухаров
   Председател на БПА


  Уважаеми колеги,

  От името на Българска Хънтингтън Асоциация имам удоволствието да Ви съобщя за провеждане на първия по рода си обучителен семинар за професионалисти в областта на редките болести и по-специално, за Болестта на Хънтингтън /Хорея на Хънтингтън/. Лектори в семинара ще бъдат специалисти и учени от световна величина като  Prof. Dr. Bernhard Landwehrmeyer(Германия), Prof. Christine Verellen - Dumoulin  (Белгия), Dr. Dirk Liessens (Белгия),  Juliana Bronzova, MD, DSc (Холандия) иProf. Dr. Jean-Marc Burgunder, (Швейцария). 

  Събитието ще се проведе на 21-22 май, в гр. София.Предоставяме официалната  програма за семинара и допълнителна информация за лекторите.Участието на специалисти психиатри във форума ще бъде напълно безплатно. 

  Програма на събитието.

  За контакти: info@huntington.bg